Tärkeitä asioita seuraavalla vaalikaudella

Vahva ja hyvinvoiva Suomi

Suomalaisten hyvä tulevaisuus edellyttää talouden kuntoonsaattamista nykyhallituksen velkarallin jäljiltä. Tämä vaatii kestävää talouskasvua, joka merkitsee työnteon kannustavuuden vahvistamista ja yrittäjyyden edellytysten turvaamista.

Säästöt on tehtävä ennemmin tulonsiirtoihin kuin hyvinvointipalveluihin.

SOTE:n korjaaminen

Ihmisten tulee päästä nopeammin hoitoon. Hoitojonoja on lyhennettävä korottamalla väliaikaisesti tuntuvasti Kela-korvauksia.

Palveluiden laadussa ja kustannusvaikuttavuudessa on merkittäviä eroja eri hyvinvointialueiden välillä ja myös suhteessa yksityiseen sektoriin. Lailla on velvoitettava ottamaan parhaat käytännöt käyttöön. Tämä edellyttää pakollista ja yhdenmukaista sekä avointa ja läpinäkyvää kustannuslaskentaa vertailun mahdollistamiseksi.

Koulutukseen panostaminen

Laadukas varhaiskasvatus on lasten ja lapsiperheiden tärkeä oikeus. Sen onnistuminen on turvattava myös Helsingissä.

Jokainen vanhempi toivoo koulusta lapselleen mahdollisimman hyvää polkua eteenpäin elämässä. Yhteiskunnan on pyrittävä turvaamaan, että lähikoulu on aina hyvä koulu. ”Koulushoppailu”-käsite on vanhempia aiheettomasti leimaava.

https://www.benzyskowicz.fi/wp-content/uploads/2023/02/footer-kokoomus.png
Ben Zyskowicz yhteystiedot
00102 Eduskunta
Vaalipäällikkö Maria Miala